KURS BIOPSJI TARCZYCY

Biopsja tarczycy, polega na pobraniu materiału biologicznego ze zmienionych chorobowo tkanek tego narządu.  Celem szkolenia BACC tarczycy jest :

 • doskonalenie umiejętności prawidłowego wykonywania badania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej zmian ogniskowych  gruczołu tarczowego pod kontrolą badania USG
 • prawidłowej oceny umiejscowienia zmiany lub zmian w tarczycy, z których pobierany będzie materiał podczas wykonywania BACC ( pod kontrolą badania USG ),
 • prawidłowe jego utrwalenie i przechowywanie pobranego materiału oraz interpretacji wyniku badania cytologicznego.Każdy z uczestników w szkolenia wykonuje indywidualnie badania pacjentów pod nadzorem doświadczonych opiekunów.

Po indywidualnych badaniach pacjentów przez naszych kursantów zapraszamy na wspólne oglądanie utrwalonych preparatów do pracowni histopatologii Cytopath S.A 90-557 Łódź, ul. Struga 66 – Analiza wyników. 

09:00 - 18:00Powitanie. Wykłady prowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem Platformy ZOOM,

Organizatorzy i wykładowcy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności wykładów i zajęć.
Kto powinien wykonywać BAC tarczycy
Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus
Typowanie zmian ogniskowych do BACC na podstawie USG
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski
Zaawansowane techniki USG jako element wspomagający BACC
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski
Techniki wykonywania BACC tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych szyi oraz pobierania materiału do badania cytologicznego
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski
Techniki pobierania i wykonywania rozmazu, utrwalania i sposoby przechowywania materiału do badania cytologicznego
Dr med. Jarosław Szwalski
Guz szyi – co oprócz tarczycy i przytarczyc?
Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus
Biopsja jako metoda leczenia: przezskórna iniekcja etanolu, laserowa ablacja tarczycy, ablacja przy użyciu fal radiowych i inne techniki
Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus
Przerwa
Aktualne algorytmy wykonywania USG i BACC tarczycy
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
BACC tarczycy – punkt widzenia patomorfologa
Dr n. med. Joanna Duda – Szymańska
Zajęcia na fantomach – przeniesione na część praktyczną w sobotę godz. 9:00-10:00 ,

Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus,
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski
Dr med. Jarosław Szwalski
09:00 – 10:00Zajęcia na fantomach
10:00 – 13:00 Wykonywanie badań BACC tarczycy – badanie pacjentów
Zajęcia praktyczne będą prowadzone pod nadzorem:
Prof. dr hab. n. med. Marka Dedecjusa
Prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Adamczewskiego
Dr Jarosława Szwalskiego
Dr hab. n. med. Magdalena Stasiak
13:00 – 14:00Przerwa - Lunch
14:00 – 16:00Wspólne oglądanie utrwalonych preparatów (pracownia histopatologii Cytopath S.A 90-557 Łódź, ul. Struga 66) – Analiza wyników.
16:00 – 16:15Zakończenie kursu, wręczenie Certyfikatów.

Wszystkie indywidualne badania w ramach warsztatów są prowadzone pod nadzorem opiekunów.

4900,00 
Koszt jednego miejsca

Kwota ta obejmuje część merytoryczną kursu oraz wyżywienie. Udział w kursie będzie premiowany punktami edukacyjnymi.
Kursy są prowadzone w ramach Łódzkiej Szkoły Ultrasonografii i Biopsji Narządowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa.
Biopsji Narządowej i we współpracy z Polskim Towarzystwem Tyreologicznym.

  Imię i Nazwisko

  Email

  Tytuł

  Wiadomość

  I. PODSTAWĄ ZAKWALIFIKOWANIA NA KURSY POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOPSJI NARZĄDOWEJ JEST:

  1. Zgłoszenie poprzez formularz ze strony internetowej www.usgtarczycy.pl, telefoniczne lub na adres e-mail: biuro@usgtarczycy.pl  podając swoje dane : nazwa/adres, NIP, numer telefonu, e-mail);
  2. Wpłata zaliczki w wysokości minimum 1000 zł na 30 dni przed edycją kursu.  Brak wpłaty zaliczki nie gwarantuje rezerwacji miejsca w tej edycji kursu;
  3. W przypadku większej liczby chętnych pierwszeństwo do udziału w kursie będą miały osoby, które pierwsze wpłaciły zaliczkę;
  4. Pozostałą część kwoty należy wpłacić na 2 - tygodnie przed terminem rozpoczynającego się kursu;

  II. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z KURSU:

  1. Zaliczka jest zwracana w 100% jeśli rezygnacja zgłoszona jest minimum 2-tygodnie przed kursem;
  2.  7 dni przed jego edycją, zaliczka nie jest zwracana, ale kursant ma prawo wyboru kolejnego kursu w bieżącym roku kalendarzowym;
  3. Mniej niż 7 dni przed kursem, zaliczka nie jest zwracana;

  III. RACHUNKI / FAKTURY ZA UDZIAŁ W KURSIE SĄ WYSTAWIANE RÓWNIEŻ W TRAKCIE TRWANIA KURSU.

  IV. ORGANIZATORZY I WYKŁADOWCY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIANY KOLEJNOŚCI WYKŁADÓW I ZAJĘĆ.

  V. KAŻDY KURS KOŃCZY SIĘ SPRAWDZENIEM WIEDZY TEORETYCZNEJ I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH.

  Szczegóły kursu